پروژه آماده اتوکد آموزشگاه هنری

پروژه آماده اتوکد آموزشگاه هنری

پروژه آماده اتوکد آموزشگاه هنری

 

 

 

 

 

مدارک دوبعدی یک آموزشگاه هنری در دو طبقه شامل مدارک زیر:

ایزومتریک حجم کلی بنا

پلان طبقه همکف و اول (با ستون و اندازه گذاری)

پلان مبلمان طبقه همکف و اول

پلان بام

دو نما و دو مقطع

بزرگنمایی بخشی از نما

تیپ بندی در و پنجره

جدول نازک کاری فضاها

نقشه های سازه ای (پلان پی، نقشه ستون گذاری، تیرریزی سقف، تیپ بندی پی و شناژ، تیپ بندی تیر و ستون)

نقشه های تاسیساتی طبقه همکف (سرمایش و گرمایش، رادیاتور، لوله کشی آب سرد و گرم، فاضلاب، کلید و پریز)

 

 

 

 


خرید آنلاین
جدیدترین طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه راهنمایی و رانندگی


دانلود جدیدترین طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه راهنمایی و رانندگی      این طرح توجیهی در زمینه تاسیس آموزشگاه راهنمایی و رانندگی، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه تاسیس آموزشگاه راهنمایی و رانندگی،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تاسیس آموزشگاه راهنمایی و رانندگی،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه راهنمایی و رانندگیفهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد افراد و هزینه نیروی انسانیاستانداردهای مربوطه طرحسهم آورده متقاضیسهم تسهیلاتب

ادامه مطلب  
جدیدترین طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه کامپیوتر


دانلود جدیدترین طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه کامپیوتر      این طرح توجیهی در زمینه تاسیس آموزشگاه کامپیوتر، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه تاسیس آموزشگاه کامپیوتر،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تاسیس آموزشگاه کامپیوتر،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه کامپیوترفهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد افراد و هزینه نیروی انسانیاستانداردهای مربوطه طرحسهم آورده متقاضیسهم تسهیلاتبازارهای داخلی و خارجیتوجیه فنی و اقتصادی طرحعرضه کنندگان و .

ادامه مطلب  
جدیدترین طرح توجیهی احداث آموزشگاه زبان‌ خارجی


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی احداث آموزشگاه زبان‌ خارجی      این طرح توجیهی در زمینه احداث آموزشگاه زبان‌ خارجی، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه احداث آموزشگاه زبان‌ خارجی،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه احداث آموزشگاه زبان‌ خارجی،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توجیهی احداث آموزشگاه زبان‌ خارجیفهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد افراد و هزینه نیروی انسانیاستانداردهای مربوطه طرحسهم آورده متقاضیسهم تسهیلاتبازارهای داخ

ادامه مطلب  
جدیدترین طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه رانندگی


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه رانندگی      این طرح توجیهی در زمینه تاسیس آموزشگاه رانندگی، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه تاسیس آموزشگاه رانندگی،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تاسیس آموزشگاه رانندگی،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه رانندگیفهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد افراد و هزینه نیروی انسانیاستانداردهای مربوطه طرحسهم آورده متقاضیسهم تسهیلاتبازارهای داخلی و خارجیتوجیه فنی و اقتصادی طرحعرضه کنندگان و .

ادامه مطلب  
جدیدترین طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه هنرهای تجسمی


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه هنرهای تجسمی      این طرح توجیهی در زمینه تاسیس آموزشگاه هنرهای تجسمی، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه تاسیس آموزشگاه هنرهای تجسمی،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تاسیس آموزشگاه هنرهای تجسمی،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه هنرهای تجسمیفهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد افراد و هزینه نیروی انسانیاستانداردهای مربوطه طرحسهم آورده متقاضیسهم تسهیلاتبازارهای داخلی و خارجیتوجیه فنی

ادامه مطلب  
جدیدترین طرح توجیهی احداث آموزشگاه علـمی آزاد


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی احداث آموزشگاه علـمی آزاد      این طرح توجیهی در زمینه احداث آموزشگاه علـمی آزاد، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه احداث آموزشگاه علـمی آزاد،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه احداث آموزشگاه علـمی آزاد،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توجیهی احداث آموزشگاه علـمی آزادفهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد افراد و هزینه نیروی انسانیاستانداردهای مربوطه طرحسهم آورده متقاضیسهم تسهیلاتبازارهای داخلی و خارجیتوجیه فنی و اقتصادی ط

ادامه مطلب  
جدیدترین طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه ساخت گلهای چینی


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه ساخت گلهای چینی      این طرح توجیهی در زمینه تاسیس آموزشگاه ساخت گلهای چینی، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه تاسیس آموزشگاه ساخت گلهای چینی،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تاسیس آموزشگاه ساخت گلهای چینی،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه ساخت گلهای چینیفهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد افراد و هزینه نیروی انسانیاستانداردهای مربوطه طرحسهم آورده متقاضیسهم تسهیلاتبازارهای داخل

ادامه مطلب  
جدیدترین طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه علوم رایانه


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه علوم رایانه      این طرح توجیهی در زمینه تاسیس آموزشگاه علوم رایانه، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه تاسیس آموزشگاه علوم رایانه،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تاسیس آموزشگاه علوم رایانه،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه علوم رایانهفهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد افراد و هزینه نیروی انسانیاستانداردهای مربوطه طرحسهم آورده متقاضیسهم تسهیلاتبازارهای داخلی و خارجیتوجیه فنی و اقت

ادامه مطلب  
جدیدترین طرح توجیهی آموزشگاه زبان های خارجی


دانلود جدیدترین طرح توجیهی آموزشگاه زبان های خارجی      این طرح توجیهی در زمینه آموزشگاه زبان های خارجی، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه آموزشگاه زبان های خارجی،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه آموزشگاه زبان های خارجی،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهد بود.این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توجیهی آموزشگاه زبان های خارجیفهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد افراد و هزینه نیروی انسانیاستانداردهای مربوطه طرحسهم آورده متقاضیسهم تسهیلاتبازارهای داخلی و خارجیتوجیه فنی و اقتصادی طرحعرضه کنندگان و ...&nbs

ادامه مطلب  
جدیدترین طرح توجیهی آموزشگاه حسابداری


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی آموزشگاه حسابداری      این طرح توجیهی در زمینه آموزشگاه حسابداری، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه آموزشگاه حسابداری،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه آموزشگاه حسابداری،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهد بود.این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توجیهی آموزشگاه حسابداریفهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد افراد و هزینه نیروی انسانیاستانداردهای مربوطه طرحسهم آورده متقاضیسهم تسهیلاتبازارهای داخلی و خارجیتوجیه فنی و اقتصادی طرحعرضه کنندگان و ... موارد کاربرد این طرح توجیهی

ادامه مطلب  

پاورپوینت مجموعه گنجعلی خان کرمان

پاورپوینت مجموعه گنجعلی خان کرمان

پاورپوینت مجموعه گنجعلی خان کرمان

ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻨﺎﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺻﻔﻮﻳﻪ ﺩﺭ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﻨﺠﻌﻠﻲ ﺧﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

 ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻮﺯﻩ ﻫﻨﺮ ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮﻳﻪ ﺩﺭ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺩﺍﻧﺴﺖ.

مجموعه گنجعلی خان در مرکز تاریخی شهر کرمان و در کنار بازار بزرگ کرمان قرار دارد. مساحت آن در حدود 11000 مترمربع است...

 

75 اسلاید

معرفی کامل مجموعه گنجعلی خان کرمان و بناهای آن 

 • مقدمه
 • گنجعلی خان (حاکم کرمان)
 • تعریف مجموعه
 • مجموعه گنجعلی خان
 • میدان
 • بازار
 • چهارسوق
 • مدرسه (کاروانسرا)
 • حمام
 • آب انبار علیمردان خان
 • ضرابخانه
 • مسجد گنجعلی خان
 • ویژگی‌های سبک معماری اصفهانی

 


پاورپوینت معماری گوتیک

پاورپوینت معماری گوتیک

پاورپوینت معماری گوتیک

هنر معماری گوتیک در میان سال‌های  ۱۱۳۷ و ۱۱۴۴ (میلادی) در جریان بازسازی کلیسای سن-دنیس فرانسه پا به عرصه وجود گذاشت و تا اواسط قرن شانزدهم میلادی در اروپا معمول بود.

این دوره در میان دو دوره رومانسک و رنسانس شکل گرفت...

 

-آشنایی با سبک معماری گوتیک و ویژگی‌های آن، با توضیحات و تصاویر با کیفیت بالا

70 اسلاید

عناوین مطرح شده در پاورپوینت:

- خاستگاه 

- ویژگی‌ها

- گوتیک آغازین (ویژگی‌ها)        کلیسا سندنی

                                                کلیسا دورام

                                                کلیسا جامع نوتردام

                                                  کلیسا جامع لان

- گوتیک پیشرفته (ویژگی‌ها)   کلیسا جامع شارتر

                                               کلیسا آمین

- گوتیک پیشرفته- مشعشع     کلیسا سنت شاپل

- گوتیک پسین (ویژگی‌ها)  

- گوتیک انگلستان           کلیسا سالزبری

                                        نمازخانه هنری هفتم

- گوتیک آلمان                 نمازخانه سنت الیزابت

- گوتیک ایتالیا                کلیسا جامع فلورانس

- پیکرتراشی در معماری گوتیک

 

 


پاورپوینت مجموعه گنجعلی خان کرمان

پاورپوینت مجموعه گنجعلی خان کرمان

پاورپوینت مجموعه گنجعلی خان کرمان

ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻨﺎﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺻﻔﻮﻳﻪ ﺩﺭ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﻨﺠﻌﻠﻲ ﺧﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

 ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻮﺯﻩ ﻫﻨﺮ ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮﻳﻪ ﺩﺭ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺩﺍﻧﺴﺖ.

مجموعه گنجعلی خان در مرکز تاریخی شهر کرمان و در کنار بازار بزرگ کرمان قرار دارد. مساحت آن در حدود 11000 مترمربع است...

 

75 اسلاید

معرفی کامل مجموعه گنجعلی خان کرمان و بناهای آن 

 • مقدمه
 • گنجعلی خان (حاکم کرمان)
 • تعریف مجموعه
 • مجموعه گنجعلی خان
 • میدان
 • بازار
 • چهارسوق
 • مدرسه (کاروانسرا)
 • حمام
 • آب انبار علیمردان خان
 • ضرابخانه
 • مسجد گنجعلی خان
 • ویژگی‌های سبک معماری اصفهانی

 


پاورپوینت معماری گوتیک

پاورپوینت معماری گوتیک

پاورپوینت معماری گوتیک

هنر معماری گوتیک در میان سال‌های  ۱۱۳۷ و ۱۱۴۴ (میلادی) در جریان بازسازی کلیسای سن-دنیس فرانسه پا به عرصه وجود گذاشت و تا اواسط قرن شانزدهم میلادی در اروپا معمول بود.

این دوره در میان دو دوره رومانسک و رنسانس شکل گرفت...

 

-آشنایی با سبک معماری گوتیک و ویژگی‌های آن، با توضیحات و تصاویر با کیفیت بالا

70 اسلاید

عناوین مطرح شده در پاورپوینت:

- خاستگاه 

- ویژگی‌ها

- گوتیک آغازین (ویژگی‌ها)        کلیسا سندنی

                                                کلیسا دورام

                                                کلیسا جامع نوتردام

                                                  کلیسا جامع لان

- گوتیک پیشرفته (ویژگی‌ها)   کلیسا جامع شارتر

                                               کلیسا آمین

- گوتیک پیشرفته- مشعشع     کلیسا سنت شاپل

- گوتیک پسین (ویژگی‌ها)  

- گوتیک انگلستان           کلیسا سالزبری

                                        نمازخانه هنری هفتم

- گوتیک آلمان                 نمازخانه سنت الیزابت

- گوتیک ایتالیا                کلیسا جامع فلورانس

- پیکرتراشی در معماری گوتیک